Forum : Perpaduan Kaum Menjamin Kestabilan Negara

(25 Jun 2011, jam 8.00 mlm, DoubleTree by Hilton, KL)

 

OBJEKTIF PROGRAM:

Melahirkan  warga UiTM yang prihatin dan berpengetahuan dalam isu-isu perpaduan kaum di samping menjalankan tugas dan amanah harian mereka. Adalah dijangkakan juga forum ini dapat menjana minat warga UiTM bagi menimba ilmu secara tak langsung dalam suasana yang tidak formal.

AHLI PANEL;

 • YB Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan
  Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
 • Y.Bhg. Dato’ Zakaria Ahmad
  Mantan Setiausaha Bahagian
  Bahagian Dasar Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan
 • Dr Sarjit Singh Darshan Singh
  Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan & Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, UPM
 • Puan Hajah Ainon Kuntom
  Mantan pegawai  di Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional