Timbalan Naib Canselor (HEP)

ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻟﻳﻜﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﮐﺎﺗﻪ

Dasar-dasar yang jelas menunjukkan pemimpin sedia ada sangat peka kepada pembangunan insan dan keupayaan mengurus bangsa secara adil dan saksama. Sedar atau tidak Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama lebih 55 tahun. Dalam tempoh ini kita telah melihat bagaimana pemimpin Melayu menunjukkan kehebatan dalam memimpin Negara dan meletakkan Malaysia dip eta dunia. Isu-isu kemiskinan, pembangunan minda, pembangunan modal insan melalui pendidikan sering bergolak dikalangan rakyat dan menjadi indek utama kecekapan pemerintahan pemimpin di dunia. Alhamdulillah, Malaysia telah Berjaya menjadi Negara yang sentiasa melipatgandakan usaha bagi mengatasi isu-isu ini.


PROF. DR. Hj. MOHD SAZILI SHAHIBI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
Universiti Teknologi MARA

Hubungi Kami

Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK)
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA

Aras 4, Kompleks Al-Farabi
40450 Shah Alam, Selangor
Malaysia

Tel : 03-5544 3802 / 3805
Faks : 03-5544 3799
E-mail: impakuitm@uitm.edu.my