ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻟﻳﻜﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﮐﺎﺗﻪ


Dasar-dasar yang jelas menunjukkan pemimpin sedia ada sangat peka kepada pembangunan insan dan keupayaan mengurus bangsa secara adil dan saksama. Sedar atau tidak Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama lebih 55 tahun. Dalam tempoh ini kita telah melihat bagaimana pemimpin Melayu menunjukkan kehebatan dalam memimpin Negara dan meletakkan Malaysia dip eta dunia. Isu-isu kemiskinan, pembangunan minda, pembangunan modal insan melalui pendidikan sering bergolak dikalangan rakyat dan menjadi indek utama kecekapan pemerintahan pemimpin di dunia. Alhamdulillah, Malaysia telah Berjaya menjadi Negara yang sentiasa melipatgandakan usaha bagi mengatasi isu-isu ini.

 

TS. DR. SAMSUDIN WAHAB
Pengarah
Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK)
Universiti Teknologi MARA