Ketua Unit penyelidikan dan Pengurusan Maklumat
Address:
Blok C, Aras 4, Bangunan Akademik 2,
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Phone:
03-5544 3791