2 Mac 2016

Pertemuan dan perbincangan bersama Y.Bhg Datuk Hj. Ibrahim Bin Saad, Ketua Pengarah Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri di Intekma Resort & Convention Centre.