24 November 2014

Pertemuan dengan YBhg. Datuk Seri Syed Danial Syed Ahmad Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pada 24 November 2015 di No. 482, Jalan Bukit Petaling, 50682 Kuala Lumpur