16 Julai 2018

Pihak IMPAK telah dijemput untuk memberi taklimat berkenaan Modul Celik Fikir pada Bengkel Minggu Interim Program Diploma Kolej Bersekutu anjuran iNED bertempat di Bilik Seminar iNED 2, Pusat iLearn Lama. Bengkel dihadiri oleh wakil-wakil dari Kolej Bersekutu UiTM.