16 Ogos 2018

Menghadiri Seminar Mendaulatkan Bahasa Melayu: Bahasa Melayu Meniti Era Revolusi Industri Keempat bertempat di UPM Serdang. Program anjuran bersama  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) , Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)