PELAKSANAAN MODUL CELIK FIKIR (MINGGU INTERIM)

MINGGU
TAJUK/KANDUNGAN
JUMLAH JAM
AKTIVITI/PENTAKSIRAN
HASILAN PEMBELAJARAN

1

 

1.        Mengapa Perlu Berfikir

1.1.      Manfaat Berfikir

1.2.      Generasi Ulul Albab

 

2.        Definisi Berfikir

2.1.      Definisi Berfikir Berdasarkan Ahli Falsafah

2.2.      Rumusan Definisi Berfikir

 

3.        Proses Berfikir dan Meneliti Maklumat

3.1.      Turutan Berfikir

3.2.      Meneliti Maklumat

 

2

Syarahan/Video

Kefahaman dan  manafaat mengapa perlu berfikir kepada pelajar

2

 

4.        Asas Berfikir Kreatif

4.1.      Elemen Berfikir Kreatif

 

5.        Konsep 6 Topi Berfikir

5.1.      Pengenalan dan Berfikir Secara Paralel

5.2.      6 Jenis Topi Berfikir

5.3.      Kaedah 6 Topi Berfikir

5.4.      Kebaikan 6 Topi Berfikir

 

6.        Inspirasi Dari Karya Pendita Za’ba

6.1.      Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri

6.1.1.        Wajibnya bagi Mendapat Kejayaan

6.1.2.        Kekurangan Kita Dalam Sifat Ini

6.1.3.        Fikiran, Kepercayaan dan Pegangan Agama

6.1.4.        Bersendiri pada Ilmu dan Amalan

6.2.      Kebajikan dan Kejahatan

6.2.1.        Fahaman yang Luas

6.2.2.        Baik dan Jahat Tetap Ada

6.2.2.1.      Baik dan Jahat Berpasangan

6.2.2.2.      Saling Bertukaran dan Buah Membuahkan

6.2.2.3.      Kemuncak Baik Dalam Budi Pekerti

 

7.        Pemikir-Pemikir Dahulu Dan Sumbangan

7.1.      Tokoh Pemikir dan Sumbangannya

7.2.      Kesan Pemikiran Terhadap Negara

 

2

Syarahan/Video

1. Pemahaman kaedah berfikir dan menghasilkan pemikiran kreatif/inovatif.

2. Memahami dan mengamal konsep pemikiran Melayu

3. Memahami pemikiran tokoh-tokoh pemikir dahulu dan kesannya kepada negara

3

 

Tugasan :

a) Video Pendek : Pemikiran Kreatif

b) Penghasilan poster

c) Merekabentuk Logo

d) Mencipta Lirik Lagu

 

2

Pembentangan Tugasan

Memupuk semangat kerjasama, menjana pemikiran idea kreatif dan inovatif, semangat jatidiri pelajar

4

 

Tugasan :

a) Video Pendek : Pemikiran Kreatif

b) Penghasilan poster

c) Merekabentuk Logo

d) Mencipta Lirik Lagu

 

2

Pembentangan Tugasan

Memupuk semangat kerjasama, menjana pemikiran idea kreatif dan inovatif, semangat jatidiri pelajar