Matlamat utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah untuk meningkatkan akses kepada pendidikan, peningkatan ekuiti dalam pendidikan, meningkatkan kualiti pendidikan, dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Rancangan tersebut memberi tumpuan kepada pembangunan Sistem Pendidikan di semua peringkat, dari pra-sekolah hingga ke pengajian tinggi melalui program sokongan, pembiayaan, pengurusan, serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran.

Penyediaan pendidikan Pengajian Tinggi termasuklah Kolej Komuniti, Politeknik, Kolej Universiti, Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah diamanahkan dengan tugas untuk meningkatkan akses kepada Pendidikan Tertiari dalam usaha untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk Pendidikan Tinggi dan memenuhi keperluan yang semakin meningkat untuk tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir, yang merupakan satu keperluan ke arah memenuhi keperluan negara dan K-ekonomi. Berbekalkan dengan 27 universiti dan kolej universiti, bilangan tempat yang di sediakan tidak mampu untuk memenuhi permintaan lepasan sekolah serta pelajar dewasa yang mengikuti pendidikan tinggi untuk memperoleh kemahiran baru dan pengetahuan sebagai sebahagian pembelajaran sepanjang hayat.