Buku ini mengupas soal jawab isu-isu berkaitan pendidikan negara separti plan pendidikan oleh kerajaan. Institusi pendidikan penting dalam membentuk masa depan kanak-kanak. Pendidikan adalah proses holistik untuk membangunkan potensi setiap individu. Hala tuju Malaysia dalam soal pendidikan turut dibincangkan dan peranan pelajar institusi pengajian tinggi dalam pembangunan negara.