PERJUMPAAN EKSKLUSIF NAIB CANSELOR
BERSAMA DEKAN, REKTOR, TIMBALAN DEKAN, TIMBALAN REKTOR DAN PENOLONG REKTOR

15 Mei 2015

OBJEKTIF PROGRAM:
Mendapatkan maklumbalas peserta program Tranformasi Negara yang telah dihadiri untuk penambahbaikan program dimasa akan datang