KOLOKIUM BAHASA, LINGUISTIK & KOMINIKASI

7-9 September 2015

OBJEKTIF PROGRAM:
Memberi ruang kepada pelajar untuk akitif dalam aktiviti akademik berdasarkan kajian, pembentangan kertas kerja dan perbincangan isu linguistik serta budaya.