Bengkel Penyelidikan bersama Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK) UiTM SIRI 1/2016

Objektif program:
1-Mengenalpasti tema penyelidikan yang berimpak tinggi dalam bidang pemikiran dan kepimpinan Melayu.
2-Mengenalpasti rakan industri dan agensi kerajaan yang dapat menyokong pelaksanaan projek penyelidikan berimpak tinggi yang telah dikenalpasti.
3-Mengenalpasti sumber dana penyelidikan dan perundingan serta rakan kerjasama untuk menaja projek penyelidikan berimpak tinggi tersebut.

Sesi syarahan oleh:
Y.Bhg Dato' Dr. Hasan Mad
Profesor Adjung Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK) UiTM

Sesi Forum bersama Industri:
Moderator - Prof. Madya Dr. Amer Shakir Zainol
Pengarah, Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK) UiTM

Taklimat oleh Institute of Research Management and Innovation (IRMI), UiTM

‘Penyelidikan di Universiti Teknologi MARA’

Tarikh: 28 Julai 2016

Tempat: Dewan Bestari, Kolej Mawar, UiTM Shah Alam