Tajuk  :Forum Penulis Muda 2016 : Kesantunan Berbahasa: Cerminan Identiti dan Jati Diri
Tarikh  :27 April 2016 (Rabu)
Masa  :7.45 Malam – 11.00 Malam
Tempat  :Auditorium, Akademi Pengajian Bahasa (APB)