Tarikh : 12 Disember 2013 (Khamis)
Masa : 8.30 pagi - 5.00 petang
Tempat : Anjung Seri Budiman
ATURCARA

Masa

Perkara

Butiran

0830-0900

Pendaftaran dan sarapan

 

0900-0905

Bacaan doa

Prof Madya Mat @ Muhammad bin Yusoff

Felo IMPAK

0905-0920

Ucapan perasmian dan pelancaran seminar serta hasil penulisan IMPAK

YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Bin Abu Bakar

Naib Canselor UiTM

0920-1000

Ucaptama :

Y.Bhg Prof. Dr. Kamaruddin Mohd Said

Penolong Naib Canselor UNISZA

1000-1020

Minum ringan

1020-1250

Sidang Pembentangan 1

 

(15 - 20 minit persesi)

1250-1410

Makan tengahari

1410-1630

Sidang Pembentangan 2

 

(15 - 20 minit persesi)

1630

Penyampaian cenderahati, hadiah dan majlis penutup

Prof Madya Dr Mohd Sazili Shahibi

Pengarah IMPAK

1700

Minum petang dan majlis tamat

Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu
Universiti Teknologi MARA
 
 
Aras 3, Blok 11,
Intekma Resort & Convention Centre
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
 
 
No. Telefon:  03-5522 5515 / 5448
No. Faks: 03-5522 5489
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mesyuarat Penilaian Semula Perancangan Strategik IMPAK

 

Pada 28, Mac 2013 telah berlangsungnya satu sesi Diskusi Ilham Profesor bertempat di Bilik Galeri Research, Innovation, Bisiness Unit (RIBU). Dalam sesi ini membincang isu-isu berkaitan pembangunan bangsa Melayu khasnya dalam bidang berkaitan politik, ekonomi dan sosial.

Tahun 2013 telah lama membuka tirainya semakin hampir dengan sasaran Tahun 2020. Namun persoalan yang masih relevan sejak tarikh kemerdekaan sehingga kini ialah sejauh manakah Melayu maju sejak Malaysia merdeka 56 tahun lalu? Dan adakah Melayu telah bersedia sebagai sebuah bangsa yang maju pasca 2020? Memang tidak dapat dinafikan bahawa telah berlaku peningkatan graf kemajuan bangsa Melayu. Dahulu orang Melayu rata-ratanya miskin dan tinggal di kampung atau pedalaman serta sinonim dengan aktiviti bertani. Kini sudah ramai daripada kalangan kaum Melayu menjadi usahawan malah terkenal sebagai ahli konglomerat yang berjaya dan disegani. Namun demikian, minda dan pemikiran Melayu merupakan satu persoalan yang sering di bincangkan. Persoalan utama pada hari ini adalah mengenai sejauh mana bangsa Melayu menggunakan minda dan pemikiran mereka untuk memajukan diri mereka. Orang Melayu masih menjadi jaguh kampung dan jaguh di negara sendiri, Orang Melayu dilihat masih belum cukup sempurna dalam melahirkan pemikir-pemikir hebat yang boleh memberikan impak kepada dunia sejagat. Jika orang Melayu menggunakan minda dan pemikiran mereka sebaiknya dalam kerangka untuk melihat bangsa ini sama-sama bersatu hati membawa obor perpaduan dan semangat bersatu hati, tidak mustahil bangsa ini akan melakar dan terukir di dalam sejarah dunia.

 

Objektif

Sesi ini diadakan bagi mencapai objektif berikut:

 1. Untuk membincang isu-isu berkaitan pembangunan bangsa Melayu khasnya dalam bidang berkaitan politik, ekonomi dan sosial. Bidang-Bidang ini amat penting dalam melengkapkan diri  bangsa Melayu mengahadapi kemajuan khasnya pasca tahun 2020.
 2. Untuk memupuk dan meningkatkan kerjasama dalam membina bangsa Melayu menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing.
 3. Untuk menghasilkan penulisan berkaitan pemikiran dan kepimpinan bangsa Melayu yang lebih kreatif dan inovatif serta berwawasan jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.
 4. Sesi perkongsian idea dan pengalaman dalam membina generasi bangsa Melayu pada masa hadapan supaya generasi yang akan datang akan lebih berjaya dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan juga politik.

 

 

Masa

 

Perkara

8.30 – 9.00 pagi

 

Pendaftaran dan sarapan pagi

 

9.00 – 9.30 pagi

 

Komentar oleh : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Nasuddin Othman

Tajuk : Bidang Pertanian Dalam Konteks Pemikiran Melayu Masa Kini Dan Pasca 2020

 

9.30 – 10.00 pagi

 

Komentar oleh : YBhg. Prof. Dr. Nasrudin Mohamed

Tajuk : Bidang Politik dan Pentadbiran Awam dalam konteks Pemikiran Melayu masa kini dan pasca 2020

 

10.00 – 10.30 pagi

 

Komentar oleh : YBhg. Prof. Dr. Darusalam Abu Bakar

Tajuk : Bidang Penyiaran dalam konteks Pemikiran Melayu masa kini dan pasca 2020

 

10.30 – 11.00 pagi

 

Komentar oleh : YBhg. Prof. Dr. Mohd Mustafa Mohd Ghazali

Tajuk : Bidang Seni Halus dalam konteks Pemikiran Melayu masa kini dan pasca 2020

 

11.00 – 11.30 pagi

 

Komentar oleh : YBhg. Prof. Dr. Mohd Nasir Taib

Tajuk : Bidang Bio Perubatan dalam konteks Pemikiran Melayu masa kini dan pasca 2020

 

11.30 – 12.00 tengah hari

 

Sesi Soal Jawab

 

12.00 tengah hari

 

Bersurai

 

 

OBJEKTIF

Seminar ini bertujuan untuk:

a)      menggalakkan perkongsian ilmu di kalangan penyelidik pelbagai bidang khususnya dalam bidang penyelidikan berteraskan bangsa Melayu
b)      mengenlpasti peluang usahasama dalam bidang penyelidikan berteraskan Melayu di kalangan penyelidik dari pelbagai bidang dan institusi pengajian tinggi seluruh Negara.

 

PESERTA SASARAN

Seminar ini ditujukan kepada penyelidik dalam bidang pemikiran dan kepimpinan Melayu khasnya, dan juga penyelidik bidang sains sosial amnya. Khususnya, pengisian seminar ini sesuai bagi penyelidik pelbagai peringkat - pelajar siswazah,  ahli akademik dan pegawai institusi awam.

 

JADUAL PROGRAM

Seramai 10 orang pembentang kertas telah bersetuju untuk berkongsi hasil penyelidikan masing-masing dalam seminar ini dan jadual pembentangan disertakan di bawah. Seramai 75 orang peserta ahli akademik, pelajar siswazah dan penyelidik pelbagai bidang akan dijangka akan menyertai seminar ini sebagai peserta dan pembentang kertas kerja.

 

Tarikh: Khamis, 11 April 2013

Tempat: Anjung Sri Budiman (Dewan Annexe), UiTM Shah Alam

 
Masa Perkara Penerangan
0830-0900 Pendaftaran dan sarapan  
0900-0905 Bacaan doa Prof Madya Mat @ Muhammad bin Yusoff
0905-0910 Kata-kata aluan Prof Madya Dr Mohd Sazali Shahibi
Pengarah IMPAK
0910-0920 Ucapan perasmian dan pelancaran logo IMPAK serta hasil penulisan IMPAK

YBhg. Dato’ Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Bin Abu Bakar, FASc
Naib Canselor UiTM

0920-0950 Ucaptama: Pemikiran dan Dilema Melayu Moden YBhg. Datuk Zaini Hassan, Timbalan Ketua Pengarang 1, Kumpulan Utusan
0950-1010 Dilema Harta Pusaka Di Kalangan Orang Melayu Ariffin Sabirin
Pengasas/Penasihat Wasiyyah Shoppe Sdn Bhd
1010-1030 Dasar Kepimpinan Najib Dr Samsudin Wahab, IMPAK
1030-1050 Minum ringan  
1050-1110 Peranan Komunikasi Visual dalam Perpaduan Melayu Prof. Madya Dr Ghazali Daimin, IMPAK
1110-1130 Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Tahap Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Melayu: Kajian terhadap pelajar Mengubah Destini Anak Bangsa Zarul Azhar Nasir, Unit MDAB UiTM (Perak),
1130-1150 Estetika Melayu dalam Seni Moden Malaysia Nurkhazilah Idris, Fakulti Seni Lukis & Seni Reka, UiTM Kuala Terengganu
1150-1210 Pembentukan Kerangka Sosio-Budaya Anthropologi Terhadap Budaya Masyarakat Minangkabau Di Malaysia Nurul Shima Taharuddin Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka, UiTM Perak
1210-1230 Bangsa Melayu dan Orang Jawi Menurut Kitab Turath Arab Wan Kamal Nadzif bin Wan Jamil,CITU, UiTM Perak
1230-1250 Kepentingan Imej Fotografi Dalam Kandungan Sosial, Kebudayaan Dan Sejarah Melayu Melaka Nadzri B Hj. Mohd Sharif, Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka, UiTM Melaka
1250-1410 Makan tengahari  
1410-1430 Perbandingan Manoriti Melayu Ayutthaya & Pattani Dalam Domain Keluarga, Bahasa, Budaya, Pendidikan, Pekerjaan, Sosial & Politik Prof Madya Dr Muhammad Rozi Malim, IMPAK
1430-1450 Komunikasi Efektif Melalui Media Perantaraan Di Kalangan Masyarakat Melayu Melaka Raha Radzi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM Melaka
1450-1510 Budaya dan Tradisi Seni Anyaman Melayu Noor Hafiza Ismail, Fakulti Seni Lukis & Seni Reka, UiTM Terengganu
1510-1530 Atlet Bumiputera: Tahap Keyakinan Diri dan Pencapaian Dalam Sukan Dr. Vincent A. Parnabas, Fakulti Sains Sukan, UiTM Shah Alam
1530-1550 Manifestasi Pandangan Dunia Melayu Dalam Rupa Dan Jiwa Seni Catan Wanita Melayu Liza Marziana Haji Mohammad Noh, Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka, UiTM Melaka
1550-1610 Kajian Budaya Dan Fundamental Terhadap Seni Lukisan Kontemporari Malaysia : Masyarakat Jawi Peranakan Siti Nur Izaura Bt Mohd Razis, Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka, UiTM Shah Alam
1610-1630 Strategi Pujuk Rayu Dalam Perkahwinan: Tanggapan dan Pengalaman Lelaki Melayu Dalam Konteks Komunikasi Interpersonal Hariyati AriffinFakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM Shah Alam
1630 Penyampaian cenderahati, hadiah dan majlis penutup Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
1700 Minum petang dan majlis tamat  

 

Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK)

Blok 11, Aras 3, Intekma Resort & Convention Centre, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

No. Telefon:  03-5522 5515 / 5448    No. Faks: 03-5522 5489
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : http://impak.uitm.edu.my/


Tarikh : 26 September 2012
Masa : 8.30 pagi – 5.30 petang
Tempat : Anjung Seri Budiman UiTM Shah Alam

Halaman Blog Karnival Pantun 2012 >

LATAR BELAKANG

IMPAK, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu (IPGKBM) dan Dewan Bahasa & Pustaka Wilayah Tengah telah sepakat bagi mengadakan Karnival Pantun 2012.  Karnival ini bertujuan:

OBJEKTIF  PROGRAM

 1. Memberi kesedaran generasi muda bahawa pantun adalah  warisan Melayu yang harus dipelihara dan dikembangkan.
 2. Menyumbang ke  arah usaha  memasyarakatkan pantun secara berterusan
 3. Menilai pemikiran  golongan belia  dalam isu berkaitan dengan memartabatkan bangsa melalui pantun.

AKTIVITI

Karnival Pantun 2012 akan disokong oleh beberapa aktiviti seperti:

 • Semarak Pantun
 • Gelanggang Pantun
 • Forum Pantun
 • Persembahan Penggunaan Pantun
 • Kuiz

Program Khas ‘Survival UiTM Sentiasa Dihatiku’ di adakan khas untuk semua staf sokongan dan pentadbiran yang melibatkan UiTM Kampus Induk Shah Alam,  Kampus Puncak Alam, Kampus Puncak Perdana, Kampus Seksyen 17, Kampus Alamanda, Kampus Sungai Buloh dan Kampus Selayang.

Program ini telah direkabentuk dan disesuaikan mengikut keperluan UiTM yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai halatuju UiTM dan pencernaan Budaya PERDANA UiTM. Program ini juga adalah salah satu langkah untuk merealisasikan hasrat kerajaan bagi menggunapakai tenaga kerja penjawat awam sebagai pemangkin kepada program transformasi negara.

Program Khas ‘Survival UiTM Sentiasa Dihatiku’ akan diadakan secara berperingkat kepada semua staf sokongan dan pentadbiran UiTM Kampus Induk Shah Alam,  Kampus Puncak Alam, Kampus Puncak Perdana, Kampus Seksyen 17, Kampus Alamanda, Kampus Sungai Buloh dan Kampus Selayang. Jumlah sasaran staf sokongan dan pentadbiran yang akan terlibat adalah seramai 3400 orang.

Program diadakan secara berperingkat sebanyak 3 sesi bagi staf sokongan dan 1 sesi bagi staf pentadbiran.

 

 • TARIKH: 28 Mei 2012 hingga 31 Mei 2012
 • MASA: 7.30 pagi – 12.00 tenghari
 • TEMPAT: Dewan Agong Tuanku Canselor (DATC) UiTM

Seminar Transformasi Kepimpinan Melayu

Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu

PENGENALAN

 

Jelajah Bual Bicara merupakan salah satu daripada program-program utama IMPAK yang dijalankan pada setiap tahun atas namaPemerkasaan Anak Bangsa. Tumpuan utama program ini adalah pelajar-pelajar baru Ijazah Sarjana Muda dan juga pelajar-pelajar tahun akhir peringkat Diploma. Ia berkonsepkan ceramah atau forum bergantung kepada kesesuaian kampus-kampus UiTM yang terlibat. Tujuan utama program ini adalah memberikan kesedaran dan memperkasa jatidiri pelajar-pelajar UiTM mengenai kepentingan sejarah dan ketuanan bangsa dan UiTM, termasuk situasi sekarang dan keperluan di masa akan datang.

 

OBJEKTIF PROGRAM

 

(i)Memperkasa jatidiri pelajar-pelajar UiTM berkaitan ketuanan dan sejarah bangsa (Melayu) Nusantara.

(ii)Memberi kesedaran mengenai kepentingan pendidikan dan kepimpinan  bagi memelihara hak-hak keistimewaan bangsa (Melayu) seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia dari sudut sejarah, situasi semasa dan akan datang.

(iii)Menerapkan nilai-nilai mensyukuri dan menghargai sumbangan UiTM dan kerajaan dalam perkembangan ilmu dan martabat bangsa berdasarkan Sejarah Penubuhan UiTM sebagai persediaan generasi pewaris.

(iv)Menyuntik semangat belajar dan sayangkan UiTM, agama, bangsa dan negara berlandaskan motto UiTM - “Usaha-Taqwa-Mulia”.

(v)Meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar-pelajar UiTM mengenai kepentingan media-media arus perdana dan elektronik di Malaysia dalam mengukuhkan perpaduan bangsa.

Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu-satunya institusi pendidikan tinggi yang diwujudkan untuk membela nasib kaum Bumiputera.  Bagi memastikan UiTM terus unggul dan standing dengan institusi bertaraf dunia lain, setiap warga UiTM, khususnya staf, perlu memainkan peranan sebagai pemimpin yang mampu mendapat kerjasama warga UiTM lain bagi mencapai objektif, misi dan visi UiTM.  Justeru, kursus-kursus yang menjurus kepada pemantapan daya kepimpinan dan kemuafakatan perlu diadakan dari masa kesemasa.

Rasional

Setiap warga UiTM merupakan pemimpin dalam erti kata yang berlainan.  Walau apa pun skop kepimpinan seseorang itu, beliau mestilah mempunyai kemahiran untuk memimpin. Kemahiran ini boleh diterapkan dan dimantapkan melalui kursus-kursus yang sesuai.  Oleh kerana UiTM sendiri mempunyai lebih daripada 70 orang professor yang berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran peringkat tinggi, maka amat wajar jika mereka dapat berkongsi pengalaman tersebut dengan semua staf UiTM yang lain.  Juga, YBhg. Dato’ Naib Canselor sendiri telah menerbitkan buku bertajuk ‘Maxims of University Leadership’ yang amat tepat pada masanya.  Buku ini akan dijadikan bahan rujukan utama bagi bengkel yang dicadangkan.

Kandungan Bengkel

Berikut adalah kandungan bengkel yang dicadangkan:

 1. Mengukur daya kepimpinan diri sendiri
 2. Ciri-ciri seorang pemimpin
 3. Kaedah kepimpinan yang berkesan
 4. Cara berkomunikasi pemimpin yang berkesan
 5. Pemimpin-pemimpin contoh

Natrah : Rusuhan, Cinta & Airmata

12/1/2012, jam 3.00 petang. Bertempat di Auditorium, Fakulti Undang-Undang.   Para peserta terdiri dari staf dan pelajar dari Fakulti Undang-Undang. Bual Bicara ini menjemput Y. Bhg. Datin Seri Fatini Yaakod sebagai panel dengan tajuk “Natrah : Rusuhan, Cinta & Airmata”

Pihak IMPAK ingin mengucap ribuan terima kasih atas kerjasama baik kepada Y.Bhg Prof. Madya Datin Paduka Saudah Sulaiman, Dekan Fakulti Undang-Undang dan pihak pengurusan Fakulti Undang-Undang dalam menjayakan program ini. Terima kasih juga kepada pelajar-pelajar Fakulti Undang-Undang yang hadir dan berinteraksi dengan panel jemputan.

Perghargaan

Jutaan terima kasih kepada para peserta, penganjur & pada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung kerana telah bertungkus lumus dalam menjayakan program Debat 211 Jam UiTM sekaligus mencipta rekod baru debat bahasa Melayu tanpa henti selama 222 jam yang akan diaudit oleh “The Malaysia Book of Records”

Tahniah Dan Syabas…