Direktori Staf

Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK)


Prof. Madya Dr. Hajah Norhayati Bt. Hussin

Pengarah

yatihussin@uitm.edu.my
Phone: 03-5544 3800
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
UiTM EXPERT


Dr. Hasnah bt. Hashim

Ketua Unit Penyelidikan Dan Pengurusan Maklumat

hasnahhashim@uitm.edu.my
Phone: 0355443806
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
UiTM EXPERT
This image for Image Layouts addon


Pn. Umaimah Bt. Kamarulzaman

Ketua Unit Pengembangan Ilmu

umaimah2038@salam.uitm.edu.my
Phone: 03-5544 3802
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
UiTM EXPERT
This image for Image Layouts addon


Kekosongan

Felo | Unit Pengembangan Ilmu

@salam.uitm.edu.my
Phone: 03-5544 3802
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
UiTM EXPERT
This image for Image Layouts addon


Kekosongan

Felo | Unit Penyelidikan Dan Pengurusan Maklumat

@uitm.edu.my
Phone: 
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
UiTM EXPERT
This image for Image Layouts addon


Kekosongan

Felo |  Unit Pengembangan Ilmu

@.uitm.edu.my
Phone: 
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
UiTM EXPERT
This image for Image Layouts addon


Kekosongan

Felo | Unit Penyelidikan Dan Pengurusan Maklumat

@uitm.edu.my
Phone: 
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
UiTM EXPERT
This image for Image Layouts addon


Muhammad Khalid Bin Abdullah

Penolong Pendaftar Kanan

muham934@uitm.edu.my
Phone: 03-5544 3803
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
This image for Image Layouts addon


Hussien Bin Harnis

Penolong Grafik Kanan

hussien@uitm.edu.my
Phone: 03-5544 3807
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
This image for Image Layouts addon


Pn. Hasmalizam Bt. Hassan

Kerani Kanan

hasma825@uitm.edu.my
Phone: 03-5544 3802
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
This image for Image Layouts addon


Pembantu Operasi

@uitm.edu.my
Phone: 03-5544 3802
Fax: 0355443799

Aras 4, Kompleks Al-Farabi, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Hubungi Kami

Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK)
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA

Aras 4, Kompleks Al-Farabi
40450 Shah Alam, Selangor
Malaysia

Tel : 03-5544 3802 / 3805
Faks : 03-5544 3799
E-mail: impakuitm@uitm.edu.my